0známení o změně obchodního názvu společnosti

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme se Vám oznámit, že ke dni 31. 10. 2022 došlo ke změně obchodního názvu společnosti SANTIS a.s. (IČ: 255 46 791).

Novým obchodním názvem společnosti je:

Atelier TESTUDO a.s.

Všechny ostatní údaje (IČ, DIČ, bankovní spojení zůstávají beze změny.

Tímto Vás žádáme, abyste na veškerých dokumentech, počínaje dnem 31. 10. 2022, uváděli nový obchodní název společnosti.

S přátelským pozdravem

podpis Tulis

Ing. Zděněk Tulisředitel společnosti